Bilateralni ekonomski odnosi Turčije s Slovenijo

Blagovna menjava


Blagovna menjava med Slovenijo in Turčijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 210.463 198.104 408.567 12.359
2013 214.051 265.796 479.847 -51.745
2014 202.934 308.510 511.444 -105.576
2015 259.453 336.448 595.901 -76.995
2016 229.613 379.187 608.800 -149.574
2017 290.166 567.873 858.039 -277.707
2018* 74.482 150.760 225.242 -76.278

 


Blagovna menjava med Slovenijo in Turčijo 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2018).


Slovenski izvoz v Turčijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
15 % 42.937 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 34.099 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 27.132 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
9 % 26.292 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 18.757 Železo in jeklo
6 % 17.567 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 


Slovenski uvoz iz Turčije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
33 % 185.586 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 68.763 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
11 % 61.295 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 55.002 Farmacevtski proizvodi
5 % 30.602 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 20.455 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement

Vir: Statistični urad RS, marec 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BTUPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUTGS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o spodbujanju in zaščiti naložb (BTUSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BTUIKZ)
  • Uredba o Ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUNSNJ)

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.